PRODUKSJONSPROSESSEN

PRODUKSJONSPROSESSEN

Modell av blad lampefot
Fylling av gipsformer
Bearbeiding av tørr lampe før brenning

DET STARTER MED GODT DESIGN

Hver eneste av våre porselenslamper produseres ved fabrikken i Porsgrunn, og det er mye kvalitetshåndverk som legges ned i produksjonen av hver enkelt lampe. Hele prosessen starter med designutvikling. PP sitt designteam, i tett samarbeid med produksjonen på fabrikken, skaper et utgangspunkt for videre utvikling og testing.

GIPSMODELLERING

Det første som må utvikles for produksjonen av våre lamper er gipsformer. Disse danner grunnlaget for designet og sluttresultatet. Gipsmodellene som produseres på PP lages for hånd av modelløren ved fabrikken, eller 3D-printes av designerne våre på kontoret i Billingstad. Innretteren lager arbeidsformer til formstøperen, som lager produksjonsformer til produksjonen.

Gipsform etter bruk
Tømming av gipsformer

PRODUKSJON

Når lampen går i produksjon fylles gipsformer med flytende feltspattporselen. Gipsen i i formen trekker ut vannet av leiren, og danner et sjikt i formen. Når sjiktet til produktet har oppnådd ønsket tykkelse helles overskuddsporselenet ut av formen, og massen må tørkes før produksjonen kan fortsette. Deretter avformes massen og kantene finskjæres for hånd. Lampen tas da ut av formen, og står til tørk i minst ett døgn før de pusses og klargjøres med kniv og svamp.

Ved første brenning glødbrenner man lampen som skal ha glans på 900 grader celsius, før lampen gjennomgår glasering. Glaseringen skjer for hånd, før produktet brennes på nytt ved 1400 grader celsius. Våre matte lamper uten glans går direkte til brenning på 1400 grader celsius. Etter brenning slipes og pusses de med 400 korning smergelpapir. Etter andregangsbrenning i reduserende atmosfære slipes lampene, før de sorteres og pakkes.

Tømming av gipsformer

PRODUKSJON

Når lampen går i produksjon fylles gipsformer med flytende feltspattporselen. Gipsen i i formen trekker ut vannet av leiren, og danner et sjikt i formen. Når sjiktet til produktet har oppnådd ønsket tykkelse helles overskuddsporselenet ut av formen, og massen må tørkes før produksjonen kan fortsette. Deretter avformes massen og kantene finskjæres for hånd. Lampen tas da ut av formen, og står til tørk i minst ett døgn før de pusses og klargjøres med kniv og svamp.

Ved første brenning glødbrenner man lampen som skal ha glans på 900 grader celsius, før lampen gjennomgår glasering. Glaseringen skjer for hånd, før produktet brennes på nytt ved 1400 grader celsius. Våre matte lamper uten glans går direkte til brenning på 1400 grader celsius. Etter brenning slipes og pusses de med 400 korning smergelpapir. Etter andregangsbrenning i reduserende atmosfære slipes lampene, før de sorteres og pakkes.

Arbeidsform til Spire-lampen
© Porsgrunds Porselænsfabrik AS 2020