Kjøps og leveringsvilkar

1) Definisjon av parter

Selger er Porsgrunds Porselænsfabrik AS (Org. Nr.: 915 232 523), Pustutveien 18, Postboks 14, 1396 Slependen, heretter benevnt selger, vi eller oss.
Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt kunde, kjøper, du, deg, din eller ditt.

2) Generelle vilkår

Kjøpsvilkårene gjelder for kjøp av varer og tjenester fra www.porsgrund.com og dens undersider.
Kjøpsvilkårene og din bestilling, bekreftet ved ordre, utgjør det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.
Er du under 18 år kreves det aksept fra foresatte. Varer fra netthandelen kan som hovedregel kun bestilles for levering i Norge. Levering utenfor landets grenser må avtales nærmere med kundeservice.

Alle priser står inkl. mva og uten frakt om ikke annet er oppgitt. Totalkostnad vil fremkomme før bestillingen legges, og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet. Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i trykkfeil, feilprising, konkurranseforhold og alle andre årsaker.

3) Betaling

Kunden velger selv betalingsmetode. Betaling behandles av kvalifiserte leverandører, henholdsvis Klarna Norge AS og Nets Branch Norway, som er sikkre elektroniske betalingsleverandører for Visa og MasterCrad/Eurocard. 
All informasjon som skrives inn i Klarna Checkout eller Nets, både personopplysninger og kortinformasjon, er kryptert og sikret etter de høyeste standarder. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk. Du som sluttkunde kan være helt trygg på at dine opplysninger aldri kommer på avveie, og at de aldri vil deles med tredjepart. Vi krever betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt frsa oss til kunden.

4) Levering og forsinkelse

Forsendelse med Posten/Bring. Forsendelser kun i Norge. Posten/Bring leverer normalt i løpet av 2-5 arbeidsdager. I høysesong må noe lengre leveringstid påregnes. Fraktkostnad på 79,- tilfaller kunden, om ikke annet er oppgitt ved betaling. Alle priser blir oppgitt under kjøpsprosessen. Når pakken er sendt vil du motta bekreftelse pr. e-post. Pakken må hentes på ditt utleveringssted i løpet av 7 dager før den blir sendt i retur til oss. Dersom pakken ikke blir hentet på avtalt sted og kunden ønsker ny levering vil kostnader ifbm ny utsendelse som hovedregel tilfalle kunde.
Uavhentede pakker belastes med et gebyr på 150,-. Dette for å dekke alle kostnader for frakt tur/retur, håndtering og emballasje. Kunden er selv ansvarlig for at det oppgis korrekt adresse og mobilnummer slik at vi får varslet deg når pakken er klar til utlevering. Oppgitt mobilnummer må være et norsk nummer.

Dersom det er tomt for en vare vil øvrige varer sendes og manglende vare(r) krediteres. Kunde får en bekreftelsesepost på denne krediteringen.

5) Kjøpsprosessen

1. Valg av produkter
2. Handlekurven gir deg oversikt over dine utvalgte varer
3. Valg av forsendelse og betalingsmåte
4. Eventuell registrering
5. Bekreftelse av bestillingen
6. Mottak av ordrebekreftelse
7. Mottak av sporingsnummer

6) Ansvar og undersøkelse av produktene

Risiko for produktene overtas kunden så snart de er i kundens besittelse. Etter at kunden har mottatt varene bør leveransen undersøkes så snart man har mulighet til det for å sikre at; sendingen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene har blitt skadet under transport, eller har andre feil/mangler.

7) Bytte/angrerett

I følge angrerettloven gjelder angrefristen i 14 dager fra den dagen kjøperen mottok varen (hos oss er denne utvidet til 30 dager). Dersom man ønsker å benytte seg av angreretten må varen returneres i samme stand som den ble mottatt. Kunden vil, etter godkjent retur, få tilbakeført det som er betalt for varene. Returporto betales av kunden.

Retur må skje med Posten/Bring, følg returlink vedlagt på sendingsbekreftelsen, eller i Posten appen. 

8) Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved varen må det, innen rimelig tid, bli gitt beskjed pr epost om dette, med ordrenummer og bilde. Kunden vil deretter bli gitt veiledning videre for hvordan reklamasjon skal gjennomføres. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp.

Under ferieavvikling er det noe lenger behandlingstid enn vanlig. Spesielt gjelder dette uke 27, 28, 29 og 30.

9) Forbehold

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon som mulig, men tar forbehold om at skrive- /trykkfeil kan forekomme.
Ved utsolgtsituasjoner forbeholder vi oss retten til å kansellere hele, eller deler av ordre. I slike situasjoner vil vi gjøre det vi kan for å finne alternative løsninger. Kunden vil få mulighet til å akseptere nytt tilbud med respektive endringer eller kansellere bestillingen.
Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.

Vi forbeholder oss retten til ikke å levere til Svalbard og Jan Mayen.

10) Personopplysninger og annen informasjon

Vi er svært opptatt av at personopplysninger blir håndtert på en sikker måte. I hovedsak behandler vi bare opplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor kunde. I forbindelse med regnskapsføring, avgifts håndtering og retur/garantihåndtering er vi pålagt å oppbevare bl.a. navn, adresse og epost. Kredittkortnummer håndteres av kvalifisert leverandør for betalingstjenester. Kjøpshistorikk og loggdata benyttes for å kunne lære mer om hva våre kunder er opptatt av, samt forbedre tilbud og utvalg.  Porsgrunds Porselænsfabrik AS selger ikke personopplysninger til tredjepart og all informasjon håndteres konfidensielt. Vi behandler persondata i følge lov om Personopplysninger.

Vi tilbyr kommunikasjon via epost og SMS. Det er frivillig å motta dette og man kan når som helst enkelt melde seg av via Min side eller kontakte oss. Vi forbeholder oss retten til å kunne sende ut materiell per post til registrerte kunder.

Vi tilbyr kommunikasjon via epost og SMS. Det er frivillig å motta dette og man kan når som helst enkelt melde seg av via Min side eller kontakte oss. Vi forbeholder oss retten til å kunne sende ut materiell per post til registrerte kunder.

11) Kundens plikter

Som kunde er du ansvarlig for å betale de ytelser selger leverer i henhold til gjeldende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av tilgang (uvedkommende bruk), så fremt det ikke kan påvises at dette er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.

12) Endringer i vilkårene

Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår.

13) Ekstraordinære forhold

Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler mm tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side.

14) Force majeur

Er levering eller omlevering urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet som partene ikke kan råde over, som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

15) Copyright

Alt innhold på www.porsgrund.com tilhører Porsgrunds Porselænsfabrik AS eller underleverandør av nevnte eiendom, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at all informasjon, design, bilder og grafikk under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes uten særskilt skriftlig forhåndssamtykke fra Porsgrunds Porselænsfabrik AS.

16) Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Om dette ikke lykkes kan saken bringes inn for forbrukerrådet etter Norsk rett.

Du har oppnådd gratis frakt!

  • BARNESERVISE NORSKE SKOGSDYR 3 DELER
    • Option Value
    kr 4444,00
  • Det er %1 varer i handlekurven.
  • Delsum N/A